เขตเวลามาตราฐานอินโดนีเชีย

Release Date : 21-09-2017 12:03:54
เขตเวลามาตราฐานอินโดนีเชีย

เวลาในอินโดนีเซียแบ่งเป็น 3 เขตเวลา โดยเขตตะวันตกเวลาเทียบเท่ากับประเทศไทย เขตกลางเวลาเร็วกว่าไทย 1 ชั่งโมง และเขตะวันออกเวลาเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง โดยกรุงจาการ์ตามีเวลาเทียบเท่ากับประเทศไทย