"ศรัทธาและตัวตน ภายใต้ผืนธงราชนาวี" สารคดีเนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๘

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ โดยกองทัพเรือ ทั้งหมด
  • พระอัจฉริยภาพด้านการต่อเรือ

    พระอัจฉริยภาพด้านการต่อเรือ

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสนพระราชหฤทัยในงานช่างตั้งแต่ยังทรงศึกษาอยู่ใน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ทรงประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง