ผู้บริหาร

นาวาเอก

รัชดา ซึ้งถาวร

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำเอกสถานอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด