เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๒ น.อ.รัชดา ซึ้งถาวร ผชท.ทร.ไทย/จาการ์ตา ได้เข้าพบ นาวาอากาศเอก Rujito D. Asmoro ผอ.กองการต่างประเทศ สถาบันความมั่นคงและฟื้นฟูแห่งชาติ (วปอ.อซ.) เพื่อหารือเกี่ยวกับการขอเข้าดูงานด้านยุทธศาสตร์อินโดนีเซีย ของคณะผู้แทนจาก ยศ.ทร.

Release Date : 14-03-2019 21:13:16
เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๒ น.อ.รัชดา ซึ้งถาวร ผชท.ทร.ไทย/จาการ์ตา ได้เข้าพบ นาวาอากาศเอก Rujito D. Asmoro ผอ.กองการต่างประเทศ สถาบันความมั่นคงและฟื้นฟูแห่งชาติ (วปอ.อซ.)  เพื่อหารือเกี่ยวกับการขอเข้าดูงานด้านยุทธศาสตร์อินโดนีเซีย ของคณะผู้แทนจาก ยศ.ทร.

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๒ น.อ.รัชดา ซึ้งถาวร ผชท.ทร.ไทย/จาการ์ตา ได้เข้าพบ นาวาอากาศเอก Rujito D. Asmoro ผอ.กองการต่างประเทศ สถาบันความมั่นคงและฟื้นฟูแห่งชาติ (วปอ.อซ.)  เพื่อหารือเกี่ยวกับการขอเข้าดูงานด้านยุทธศาสตร์อินโดนีเซีย ของคณะผู้แทนจาก ยศ.ทร.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง