เมื่อ ๑๐ ​มี.ค.๖๒ น.อ.รัชดา ซึ้งถาวร ผชท.ทร.ไทย/จาการ์ตา พร้อมภรรยา, เสมียนประจำ สน.ผชท.ทร.ฯ และผู้ติดตาม ได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง​นอกราชอาณาจักร​ ณ สถานเอกอัครราชทูต​ฯ ณ กรุงจาการ์ตา

Release Date : 14-03-2019 21:01:57
เมื่อ ๑๐ ​มี.ค.๖๒ น.อ.รัชดา ซึ้งถาวร ผชท.ทร.ไทย/จาการ์ตา พร้อมภรรยา, เสมียนประจำ สน.ผชท.ทร.ฯ และผู้ติดตาม ได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง​นอกราชอาณาจักร​ ณ สถานเอกอัครราชทูต​ฯ ณ กรุงจาการ์ตา

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อ ๑๐ ​มี.ค.๖๒ น.อ.รัชดา ซึ้งถาวร ผชท.ทร.ไทย/จาการ์ตา พร้อมภรรยา, เสมียนประจำ สน.ผชท.ทร.ฯ และผู้ติดตาม ได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง​นอกราชอาณาจักร​ ณ สถานเอกอัครราชทูต​ฯ ณ กรุงจาการ์ตา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง