เมื่อ ๒๓ ก.พ.๖๒ น.อ.รัชดา ซึ้งถาวร ผชท.ทร.ไทย/จาการ์ตา ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการอพยพคนไทยกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในอินโดนีเซีย ที่จัดขึ้นโดย สอท.และบริษัท SCG อินโดนีเซีย ณ สอท.

Release Date : 14-03-2019 20:52:38
เมื่อ ๒๓ ก.พ.๖๒ น.อ.รัชดา ซึ้งถาวร ผชท.ทร.ไทย/จาการ์ตา ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการอพยพคนไทยกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในอินโดนีเซีย ที่จัดขึ้นโดย สอท.และบริษัท SCG อินโดนีเซีย ณ สอท.

รูปภาพที่เกียวข้อง
เมื่อ ๒๓ ก.พ.๖๒ น.อ.รัชดา ซึ้งถาวร ผชท.ทร.ไทย/จาการ์ตา ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการอพยพคนไทยกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในอินโดนีเซีย ที่จัดขึ้นโดย สอท.และบริษัท SCG อินโดนีเซีย ณ สอท.
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง